• Podatek od środków transportu

  Jeśli jesteś właścicielem środków transportowych, których dopuszczalna masa całkowita wynosi minimum 3,5 tony, musisz opłacać podatek od środków transportowych. Sprawdź, jak wylicza się taki podatek, gdzie i kiedy należy złożyć dokumenty i kto podlega obowiązkowi podatkowemu.

Podatek od środków transportowych

Jeśli jesteś właścicielem środków transportowych, których dopuszczalna masa całkowita wynosi 
minimum 3,5 tony, musisz opłacać podatek od środków transportowych. Sprawdź, jak wylicza się 
taki podatek, gdzie i kiedy należy złożyć dokumenty i kto podlega obowiązkowi podatkowemu.

Co powinieneś wiedzieć o podatku od środków transportowych?

Podatkowi od środków transportowych podlegają:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 • przyczepy i naczepy, których łączna masa, wraz z pojazdem silnikowym jest równa bądź wyższa niż 7 ton,
 • ciągniki siodłowe i balastowe, które zostały przystosowane do używania z naczepą lub przyczepą dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów wynosi minimum 3,5 tony,
 • autobusy.

Podatek od środków transportowych muszą opłacać:

 • osoby fizyczne i prawne, będący właścicielami środków transportowych
 • jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej,
 • posiadacze środków transportowych zarejestrowanych w Polsce, które zostały powierzone podmiotowi polskiemu przez zagraniczną osobę fizyczna lub osobę prawną.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Obowiązek podatkowy powstaje pierwszego dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, kiedy środek transportowy:

 • został zarejestrowany w Polsce,
 • został nabyty (dotyczy to nabycia środków zarejestrowanych),
 • został dopuszczony ponownie do ruchu – w przypadku gdy została wydana decyzja o czasowym wycofaniu danego środka transportu z ruchu (inaczej mówiąc, gdy upłynął czas, na jaki została wydana decyzja).

Obowiązek transportowy wygasa wtedy, gdy wyrejestrowano dany środek transportowy, wydano decyzję o czasowym wycofaniu go z ruchu lub upłynął czas, na jaki powierzono pojazd. Wygaśnięcie obowiązku datuje się na koniec miesiąca, w którym miały miejsce te zdarzenia.

Jeśli zarejestrowany środek transportowy zmieni właściciela, obowiązek podatkowy będzie ciążyć na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym przeniesiono własność.

Deklaracja na podatek od środków transportowych – kiedy i gdzie trzeba ją złożyć?

Jeśli jesteś właścicielem środków transportowych i kwalifikujesz się do objęcia Cię obowiązkiem podatkowym, co roku musisz składać deklarację DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A. Musisz pamiętać, że jeden załącznik do deklaracji DT-1 zawiera dane dotyczące trzech środków. Jeśli jesteś posiadasz więcej pojazdów, musisz złożyć odpowiednio więcej załączników.

Deklaracje na dany rok podatkowy należy składać w następujących terminach:

 • do 15 lutego – jeśli obowiązek podatkowy powstał do tego dnia lub jeśli składamy deklarację roczną,
 • do 14 dni od zaistnienia okoliczności, które uzasadniają powstanie obowiązku – jeśli obowiązek powstał po 15 lutego.

Deklarację należy składać także wtedy, gdy:

 • obowiązek podatkowy wygasa w trakcie roku podatkowego,
 • następuje zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika,
 • składana jest korekta podatku od środków transportowych,
 • zostaje przedłużony okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

Warto wiedzieć!

Deklarację DT-1 na podatek od środków transportowych możesz wypełnić i złożyć on-line m.in. dzięki wygodnemu narzędziu, dostępnemu na stronie Przyjazne Deklaracje. Po wypełnieniu odpowiednich pól otrzymasz sugestie na temat dobranych stawek, a także będziesz mógł przesłać deklarację i załącznik do wybranego podmiotu.

Jak złożyć deklarację

Wybierz i wypełnij deklarację

Sprawdź dokumenty

Zatwierdź i podpisz deklarację

Wybierz formę i dostarcz deklarację

Sprawdź, gdzie złożyć deklarację DT-1:

jeśli jesteś osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą złóż ją do urzędu gminy, w której mieszkasz,

jeśli prowadzisz firmę posiadającą osobowość prawną lub reprezentujesz jednostkę organizacyjną bez osobowości prawnej, deklarację złożysz we właściwym urzędzie, który znajduje się na terenie siedziba Twojej firmy,

jeśli jesteś współwłaścicielem środka transportowego, deklarację złóż do urzędu właściwego dla osoby lub jednostki organizacyjnej, którą wpisano jako pierwszą w dowodzie rejestracyjnym,

jeśli prowadzisz przedsiębiorstwo wielozakładowe lub podmiot, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne, deklarację musisz złożyć do urzędu, który znajduje się na tym samym terenie, co zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe, które podlegają opodatkowaniu.

Deklarację możesz złożyć w urzędzie miasta lub gminy, urzędzie dzielnicowym Warszawy lub urzędzie miasta na prawach powiatu.

Uwaga! Jeśli minął termin złożenia deklaracji lub jeśli nie opłaciłeś podatku na czas, możesz zostać nałożona na Ciebie kara finansowa. Sprawdź, jakie mogą być konsekwencje niezłożenia deklaracji DT-1.

Co zyskujesz

Deklarację podatkową wypełnioną w zaciszu własnego mieszkania

Poprawnie przygotowaną deklarację bez stania w długich kolejkach

Automatyczny dobór stawek i załączników, które pomogą zaoszczedzić czas

Możliwość terminowej wysyłki deklaracji online

W wyniku kalkulacji otrzymasz

Komplet dokumentów do złożenia w Urzędzie

Możliwość złożenia dokumentów online

E-mail z edytowalną wersją deklaracji

Podatek od środków transportowych – terminy płatności

Podatek od środków transportowych musisz zapłacić po upływie miesiąca od zarejestrowania środków lub środka na terenie Polski, lub miesiąc po ich nabyciu. Termin zapłaty podatku od środków transportowych są uzależnione od tego, kiedy powstał obowiązek podatkowy:

 • gdy obowiązek podatkowy powstał po 1 lutego a przed 1 września, pierwszą ratę należy uiścić 14 dni od powstania obowiązku, a drugą do 15 września,
 • gdy obowiązek podatkowy powstał 1 września lub później, podatek należy zapłacić do 14 dni od powstania obowiązku (wówczas płaci się tylko 1 ratę).
Ważne!

W każdym kolejnym roku od powstania obowiązku podatkowego do momentu jego wygaśnięcia, pierwszą ratę należy opłacać 15 lutego, a drugą 15 września.

Podatek opłaca się bez wezwania na indywidualny rachunek przypisany do współwłasności lub na rachunek budżetu miasta bądź gminy, na której terenie mieszkasz lub prowadzisz działalność.

Podatek od środków transportowych – stawki

Podstawą opodatkowania podatkiem od środków transportowych jest liczba posiadanych środków. Stawki podatku od środków transportowych na dany rok ustala rada gminy. Mogą one różnić się w zależności od liczby miejsc siedzących w pojeździe, jego rocznika oraz wpływu na środowisko naturalne. Aktualne stawki podatku od środków transportowych znajdziesz w Twojej gminie.

Przykładowe stawki podatku od środków transportowych w 2020 roku:

 • dla autobusu – 2003,81 (mniej niż 22 miejsca siedzące) lub 2533,36 zł (22 lub więcej miejsc siedzących),
 • dla samochodu ciężarowego – 847,70 zł (powyżej 3,5 do 5,5 tony włącznie), 1414,15 zł (powyżej 5,5 tony do 9 ton), 1696,97 zł (powyżej 9 i poniżej 12 ton), 3238,26 zł (pojazdy o masie równej lub wyższej 12 ton),
 • dla ciągnika siodłowego lub balastowego – od 1979,77 zł do 3238,26 zł (w zależności od masy całkowitej zespołu pojazdów, czyli ciągników wraz z naczepami lub przyczepami),
 • dla przyczepy lub naczepy – 1696,97 zł do 2502,96 zł (w zależności od łącznej wagi wraz z pojazdem silnikowym).

Kto jest zwolniony z płacenia podatku od środków transportowych?

Z opodatkowania mogą być zwolnione środki transportowe, które:

 • należą do przedstawicieli państw, urzędów konsularnych lub są wykorzystywane do misji zagranicznych,
 • stanowią zapasy mobilizacyjne, a także te, które są używane do celów specjalnych (np. pojazdy policji, CBA czy straży granicznej),
 • stanowią zapasy mobilizacyjne, a także te, które są używane do celów specjalnych (np. pojazdy policji, CBA czy straży granicznej),

Pamiętaj, że deklarację DT-1 możesz wygodnie i sprawnie wypełnić online, dzięki formularzowi dostępnemu na stronie Przyjazne Deklaracje.

Lokalne podatki i opłaty?
Nasze algorytmy zrobią to za Ciebie!

Poznaj Przyjazne Deklaracje - innowacyjne narzędzie do rozliczania podatków w lepszy sposób.